FORSIDE
TAG OG LOFT
FACADE
GULV
OG FUNDAMENT
VENTILATION
OG TÆTNING
VARME-
INSTALLATION
BESTIL ET
ENERGITJEK
SOLCELLER
   
TILSKUD
KONTAKT
 

Facade:

Ydervægge
Ønsker I et nyt udtryk på huset i form af en ny ydervægsbeklædning eller pudset facade? Eller vil I have isoleret indefra med nye forsatsvægge? Mulighederne er mange, og det er det samme med fagudtrykkene. I grove træk kan man efterisolere ydervæggene således: 
  • En udvendig isolering af ydervæggene, hvor isoleringen bliver monteret på den udvendige side af ydermuren. Her sker der ikke ændringer inde i huset.
     
  • En indvendig isolering af ydervægge, hvor isoleringen bliver monteret på den indvendige side af ydervæggen. Her opsættes typisk en ny, isoleret væg indenfor den eksist. ydervæg
  • Hulmurisolering. Hulmursisolering er en nem måde at efterisolere ydervæggen på, og foretages ved at tage enkelte mursten i ydermuren ud og blæse isoleringsmateriale ind i hulrummet.
Der skal dog en grundig forundersøgelsetil at afgøre, hvilken efterisoleringsform, der passer bedst i netop jeres situation. Vi har værktøjet til at finde kuldebroerne i jeres ydermur og kan kontrollere hulmurens tilstand ved hjælp af et endoskop.
 
Vinduer/døre
Når man tænker i energirenovering af facaden, er det også vigtigt at man tænker på vinduer og døres tilstand. Selvom vinduer og døre udgør et mindre areal end lofter, vægge og gulve har de en stor betydning, da de typisk isolerer væsentligt dårligere. Her er der selvfølgelig forskellige muligheder for energioptimering. Man kan isætte nye termoruder, isætte forsatsramme eller blot udskifte hele vinduet/døren.
Vi kan kortlægge tilstanden af de eksist. vinduer/døre, foretage beregninger over energibesparelsen og foretage rentabilitetsberegninger hvis du vil vælge at udskifte til nyt

     
 

 N
YHEDER


Tømrermester Erik Jensen APS
?Copyright 2007 Ej-byg.dk - Udviklet i samarbejde med ResenNet